[1]
Laios, K., Mavrommatis, E., Kostoulas, G., Manes, K., Lagiou, E., Lytsikas-Sarlis, P. and Piagkou, M. 2019. Adrianus Spigelius’ (1578 – 1625) Ocular Anatomy. Acta Medica Academica. 48, 2 (Oct. 2019), 250–254. DOI:https://doi.org/10.5644/ama2006-124.264.