Laios, K., Mavrommatis, E., Kostoulas, G., Manes, K., Lagiou, E., Lytsikas-Sarlis, P., & Piagkou, M. (2019). Adrianus Spigelius’ (1578 – 1625) Ocular Anatomy. Acta Medica Academica, 48(2), 250–254. https://doi.org/10.5644/ama2006-124.264